Ny ansatt i Aurotech

Vi vil ønske Bjørn Rudi Dahl velkommen som ansatt i AUROTECH Ultrasound AS. Han startet 4. desember 2023 og kommer til å jobbe i vårt utviklingsteam.

Bjørn har 10 års erfaring innen ultralydutvikling og en master i “Electronic Systems Design and Innovation Signal Processing and Acoustics” fra NTNU.